Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Uitbreiding kraamverlof partners

12 september 2016

De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het betaald kraamverlof voor partners uitbreidt naar vijf dagen. Dat is drie dagen meer dan nu het geval is. Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat vijf dagen kraamverlof voor partners het uitgangspunt wordt en er geen financiële belemmeringen zijn om dit verlof op te nemen.

Het kraamverlof wordt via de werkgever aangevraagd bij het UWV. Automatische verwerking van deze aanvragen is nodig om een goede en vlotte uitvoering te verzekeren en levert de laagste administratieve lasten op. Daarnaast dient het UWV de beschikking te krijgen over de benodigde persoonsgegevens. De regeling kan vanaf 1 januari 2019 worden uitgevoerd. Nu al hebben partners recht op twee dagen betaald kraamverlof en aansluitend drie dagen ouderschapsverlof.

Dat ouderschapsverlof is veelal onbetaald waardoor er minder vaak gebruik van wordt gemaakt. Uitbreiding van het kraamverlof biedt een basis om te wennen aan de aanwezigheid van het kind, de nieuwe gezinssamenstelling en de zorgtaken die daarbij horen. Onderzoek toont aan dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof nemen, over het algemeen later meer betrokken zijn bij de opvoeding. Het wetsvoorstel is nu voor advies naar de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Bron: Min SZW 9-09-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat