Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden

13 september 2016

Ruim een kwart van de HR-professionals (26%) wil pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Organisaties blijken met name bang om kennis, ervaring en competenties te verliezen als de babyboomgeneratie met pensioen gaat. Dit blijkt uit onderzoek ‘HR Trends 2016-2017’ van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals. Als motivatie om medewerkers met aangepaste arbeidsvoorwaarden langer in dienst te houden, telt hun ervaring om nieuwe medewerkers op te leiden het zwaarst (15%), gevolgd door het gebrek aan een geschikte opvolger (8%), krapte op de arbeidsmarkt (5%) en de gunstige arbeidsvoorwaarden (4%). Door de nieuwe Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, die per 1 januari 2016 in werking is getreden, is het in dienst houden van werknemers na de pensioengerechtigde leeftijd beter gefaciliteerd. Volgens Dik van Leeuwerden, ADP, is het in de praktijk wel belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen werkgevers en werknemers.

Ook de ‘papierwinkel’ moet men niet vergeten. ‘Vaak moet er bijvoorbeeld een nieuw contract worden opgesteld, terwijl in andere gevallen het bestaande contract gewoon door loopt.” Binnen de sectoren Vervoer en Opslag, Gezondheids- en Welzijnszorg en Industrie blijkt de regeling het meest populair. Respectievelijk geeft tussen de 43% en 30% van de HR-professionals binnen deze sectoren aan gebruik te willen maken van de regeling met als voornaamste reden het willen opleiden van nieuwe medewerkers, ‘learning on the job’. Bij de sector Vervoer & Opslag spelen ook de gunstige arbeidsvoorwaarden van deze regeling een rol. Onder de HR-professionals leeft niet per se de intentie om pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst te houden wanneer krapte aan de orde is of wordt verwacht.

Alleen voor de functiegroepen Techniek & Onderhoud en Productie & Operations blijkt HR vaker van plan te zijn om gebruik te maken van de regeling naarmate er meer problemen bij de werving worden ervaren. Langer doorwerken vraagt om extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Net als in voorgaande jaren blijkt dat dit HR-thema voornamelijk een prioriteit van ‘volgend jaar’ is. Desondanks kruipt het onderwerp ieder jaar hoger op de agenda en is het inmiddels uitgegroeid tot meer dan een uitgestelde ambitie. Van de ondervraagde HR-professionals geeft bijna één derde (30%) aan dat het thema één van de gestelde prioriteiten voor dit jaar is. Voor 2017 geeft 29% aan dat het opzetten en bijstellen van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid zelfs de hoogste prioriteit heeft. Bron: ADP

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat