Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Afgestudeerde psychologen mogen btw-vrijstelling toepassen

1 september 2016

Na overleg van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met de Belastingdienst, heeft de Belastingdienst laten weten dat NIP-leden die niet onder de Wet BIG vallen onder voorwaarden de btw-vrijstelling kunnen benutten.

Gezien de toelatingseisen die het NIP aan haar leden stelt, in het bezit zijn van een universitair diploma psychologie, wordt volgens de inspecteur aan de voorwaarden uit het besluit van 29 maart 2016 voldaan. Dat betekent dat ter zake van handelingen door een in het ledenbestand van het NIP opgenomen universitair afgestudeerde psycholoog die kunnen worden beschouwd als gezondheidsverzorging van de mens, de vrijstelling toepassing kan vinden.

Van de Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) NIP en de Orthopedagogen Generalist (NVO) is vastgesteld dat de door hen in hun hoedanigheid van Kinder- en Jeugdpsycholoog resp. Orthopedagoog Generalist verrichte gezondheidskundige diensten kwalitatief soortgelijk zijn aan de gezondheidskundige diensten van GZ-psychologen (Wet BIG-beroepsbeoefenaren). Dit heeft tot gevolg dat de kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog generalist voor hun gezondheidskundige diensten de vrijstelling kunnen toepassen. De psychologen Arbeid en Gezondheid NIP kunnen om dezelfde reden de vrijstelling toepassen mits de door deze beroepsbeoefenaren verrichte diensten kwalificeren als gezondheidskundige diensten (hetgeen veelal niet het geval is). Bron: Belastingzaken 31-08-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat