Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nabetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

13 september 2016

Ook in hoger beroep FNV Zorg & Welzijn van de rechter gelijk gekregen in verschillende zaken over doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakanties en verlof. De zaak is aangespannen voor leden die werkzaam zijn als triagist op huisartsenposten in Zuid-Holland. Sinds 1 januari 2014 ontvangen werknemers van huisartsenposten op grond van de cao Huisartsen­zorg onregelmatigheidstoeslag over opgenomen verlof- en vakantie uren. Eerder was dit niet het geval. Triagisten kregen tijdens verlof en vakantie enkel hun basisloon uitbetaald. Het Europese Hof van Justitie had in verschillende uitspraken (HvJ 15-09-2011, C-155/10; HvJ 22-05-2014, C-539/12) verklaard dat vergoedingen die samenhangen met de uitvoering van taken die de werknemer zijn opgedragen in zijn arbeidsovereenkomst worden gerekend tot de globale beloning van de werknemer.

Alleen looncomponenten die strekken tot vergoeding van occasionele of bijkomende kosten die worden gemaakt bij uitvoering van de taken hoeven volgens het Europese Hof niet in aanmerking te worden genomen bij het vaststellen van het vakantieloon. In het geval van de triagisten behoorde de onregelmatigheidstoeslag op grond van die uitspraak dus tot het loon dat in aanmerking moet wroden genomen bij de berekening van de vakantietoeslag. De werkgevers waren bereid om eenmalig een bedrag uit te betalen ter hoogte van twee-en-een-half jaar gemiste onregelmatigheidstoeslag, mits de medewerkers zouden afzien van gerechtelijke stappen. Een aantal leden van FNV Zorg & Welzijn is niet op het aanbod ingegaan en heeft ervoor gekozen om met behulp van de vakbond nabetaling te eisen over de gehele wettelijke navorderingstermijn van 5 jaar.

Vorig jaar stelde de kantonrechter hen al in het gelijk en die uitspraak is nu in hoger beroep bevestigd door het hof. FNV Zorg & Welzijn heeft bij wijze van proefproces namens een klein aantal leden op drie plaatsen in het land een rechtszaak aangespannen tegen huisartsenposten die weigerden gemiste onregelmatig­heids­toeslag over de volledige navorderingstermijn van 5 jaar na te betalen. Binnenkort oordeelt het Hof in Den Bosch over vergelijkbare zaken in Zeeland. De vakbond verwacht dat door de uitspraak van Hof Den Haag ook in overige zorgsectoren (ziekenhuizen, GGZ, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) geoordeeld zal worden dat over vakantiedagen onregelmatigheids­toeslag moet worden betaald. Bron: FNV 15-09-2016; Hof Den Haag

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat