Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Uitwerking heroverweging pakket vestigingsklimaat

29 Oktober 2018

Bij de Tweede Kamer zijn de toegezegde nota’s van wijziging ingediend waarin de heroverweging pakket vestigingsklimaat is uitgewerkt. Het betreft drie nota’s van wijziging: een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020, een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2019 en een nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid. De naam van de voorgestelde Wet Bronbelasting wordt met de tweede nota van wijziging op dit wetsvoorstel gewijzigd in het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019. De onderdelen op het oorspronkelijke wetsvoorstel die betrekking hadden op de afschaffing van de dividendbelasting en de invoering van een bronbelasting worden geschrapt. Ook wordt een eerder opgenomen vastgoedmaatregel voor fiscale beleggingsinstellingen in de vennootschapsbelasting teruggenomen.

De andere onderdelen in deze nota van wijziging betreffen de verdere verlaging van het hoge Vpb-tarief in 2021 naar 20,5% en de verdere verlaging van het lage Vpb-tarief in 2020 naar 15%. In de toelichting geeft de regering aan dat er weloverwogen voor is gekozen om, ondanks de verdere verlaging van het Vpb-tarief, het box 2-tarief in de IB niet te verhogen. Hiermee wil men ondernemers die een onderneming drijven door middel van een rechtspersoon tegemoet komen. De tweede nota van wijziging op het Belasting 2019 bevat de overgangsregeling voor werknemers met de 30%-regeling. Werknemers voor wie op 31 december 2018 de 30% -regeling werd toegepast blijft de toen voor hen geldende looptijd van ten hoogste acht jaar, onderscheidenlijk ten hoogste tien jaar, van toepassing tot en met 31 december 2020. De nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid ten slotte bevat de toegezegde beperking van de terugwerkende kracht van dit wetsvoorstel. In plaats van tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, werkt dit wetsvoorstel nu terug tot 1 januari 2018. Bron: MvF 26-10-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat