Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Schenking van eigen schilderij aan stichting is geen aftrekbare gift

23 Oktober 2018

Als iemand een schenking doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is deze schenking niet automatisch als gift aftrekbaar. Hiervoor moet namelijk aan meerdere voorwaarden worden voldaan, zo bevestigde Hof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak had een beeldend kunstenaar een eigen schilderij geschonken aan een stichting die in 2012 de status van ANBI verkreeg. Dit gebeurde in 2012 bij notariële akte in de vorm van een periodieke schenking, waarbij de kunstenaar elk jaar één/vijfde deel van het schilderij schonk aan de stichting. Deze schenkingen hadden een waarde van € 20.000 per jaar.

In 2016 droeg de stichting het schilderij over aan een museum. Het hof bepaalde dat de periodieke gift van € 20.000 niet aftrekbaar was. Het hof wees erop dat een schenking alleen een aftrekbare gift kan zijn als deze plaatsvindt uit vrijgevigheid en de gever door de schenking verarmt. Bovendien moet de begunstigde door de schenking worden verrijkt. In deze zaak was geen sprake van een verrijking van de begunstigde, aangezien de stichting het schilderij moest schenken aan een museum. Ook vond het hof dat er geen sprake was van vrijgevigheid, aangezien de kunstenaar met de schenking zijn naamsbekendheid wilde vergroten, wat volgens het hof als een tegenprestatie kon worden gezien. Hierdoor had de kunstenaar geen recht op de giftenaftrek. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden, 9-10-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat