Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanvraag ESF-subsidie in week 46

29 Oktober 2018

Van maandag 12 november 9.00 uur tot en met vrijdag 16 november 17.00 uur kunnen werkgevers weer een ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidie aanvragen voor projecten gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid. \De subsidie is bedoeld voor projecten van bedrijven en instellingen om hun werknemers in staat te stellen gemotiveerd, gezond en productief tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd binnen of buiten de arbeidsorganisatie betaald werk te laten verrichten.

Hierbij gaat het om projecten voor bijvoorbeeld het bevorderen van gezond en veilig werken, het terugdringen van werkstress, het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, het stimuleren van interne mobiliteit en het bevorderen van een flexibele werkcultuur. De subsidie kan aangevraagd worden voor het verkrijgen van een advies met een implementatieplan of voor de begeleiding bij de implementatie van een advies. Per werkgever is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal €12.500. Er geldt een subsidieplafond van € 15.000.000, zodat per aanvraagtijdvak voor maximaal 1200 werkgevers de (maximale) subsidie beschikbaar is. Bron: Subsidieregeling ESF 2014–2020

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat