Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Sterkere positie in digitale economie, einde telemarketing-irritatie

9 Oktober 2018

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft de Consumentenagenda met drie belangrijke thema’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Eén van de thema’s is dat bedrijven of organisaties consumenten straks alleen nog mogen benaderen via de telefoon als een consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Ook wil de staatssecretaris dat consumenten een sterkere positie krijgen inde digitale economie en dat wordt gestart een bewustwordingscampagne voor consumenten: Recht hebben, Recht halen. Met de voorgenomen wettelijke maatregel wordt de consumentenbescherming offline en online zoveel mogelijk gelijk getrokken. Voor telefonische verkoop geldt nu in plaats van opt-in nog opt-out waarbij consumenten gebeld mogen worden voor direct marketing doeleinden, tenzij zij door inschrijving in het Bel-Me-Niet Register anders hebben aangegeven. Daarnaast wil de staatssecretaris met Nederlandse online marktplaatsen tot eenduidige afspraken komen over hoe hun klanten van de juiste informatie worden voorzien en bij wie ze terecht kunnen in geval van problemen.

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet in het versterken van de Europese digitale interne markt door moderne regels voor het aanbieden van pakketreizen en hulp bij grensoverschrijdende geschillen. Een ander belangrijk uitgangspunt is het versterken van de positie van de digitale consument rondom het zogenoemde Internet of Things (IoT). In 2020 zijn naar verwachting 20,4 miljard apparaten (een verdubbeling ten opzichte van 2017) verbonden met het internet. De snelle groei van deze markt voor biedt consumenten voordelen, maar vaak is nog onduidelijk wat zij in de praktijk mogen verwachten van een slim apparaat en waar zij terecht kunnen wanneer het apparaat niet meer goed functioneert. Deze onduidelijkheid moet worden weggenomen. Het ministerie van EZK start samen met organisaties die actief zijn op het terrein van consumentenbeleid de bewustwordingscampagne: Recht hebben, Recht halen. Op papier zijn consumenten goed beschermd, maar de praktijk is weerbarstig en complex. Consumenten en ondernemers moeten weten welke rechten ze hebben en hoe ze hun recht kunnen halen. Op die manier worden consumenten en ondernemers beter geïnformeerd over bijvoorbeeld rechten bij aankopen via platforms en garanties. Bron: Min. EZK, 08-10-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat