Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Alvast voorbereiden op elektronisch factureren aan de overheid

4 Oktober 2018

Ondernemers die zakendoen met de overheid doen er goed aan om zich alvast voor te bereiden op het elektronisch verzenden van facturen. De overheid kan deze ondernemers namelijk verzoeken om alle facturen vanaf 18 april 2019 elektronisch in te dienen. Op de genoemde datum treedt de gewijzigde Aanbestedingswet in werking. De Europese richtlijn ‘e-factureren bij overheidsopdrachten’ is in deze wet doorgevoerd. Op grond van de wetswijziging moeten alle ongeveer 1.800 aanbestedende diensten in Nederland, waaronder alle overheden, elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. Hierbij gaat het om de financiële afwikkeling van opdrachten die volgens de Europese wetgeving zijn aanbesteed. Concreet betekent dit alles dat alle bedrijven vanaf 18 april 2019 het recht hebben om hun facturen als e-facturen in te dienen. Dit heeft als voornaamste voordeel dat facturen dan ook sneller worden betaald. Daarnaast verloopt het facturatieproces nog efficiënter. Bron: RVO, 27-9-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat