Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Registeren voor regeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven

5 oktober 2016

Op 14 november opent een nieuw tijdvak voor de aanvraag voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2000). Bedrijven en instellingen die in aanmerking willen komen voor de subsidie kunnen zich echter nu al registreren bij het Agentschap SZW. Het nieuwe tijdvak loopt van 14 november tot en met 25 november. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 10.000, op voorwaarde dat men zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking.

Het subsidiabele uurtarief bedraagt maximaal € 100 (excl. btw) per uur. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal €13.000.000 beschikbaar. Een arbeidsorganisatie die een subsidieaanvraag indient richt het project ten minste op eigen werknemers, maar kan ook zzp’ers deel laten nemen. Projecten dienen expliciet gericht te zijn op de bewustwording, sociale en gezondheidsmatige aspecten van duurzame inzetbaarheid, om er aan bij te dragen dat werkenden tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk blijven. Van belang is dat het project zich richt op minimaal een van de vier thema’s in de regeling: bevorderen van gezond en veilig werken bevorderen van een leercultuur voor werkenden stimuleren van interne mobiliteit van werkenden bevorderen van een flexibele werkcultuur. Bedrijven of instellingen die in aanmerking willen komen voor de subsidie kunnen zich nu al registreren als subsidieaanvrager Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven. Op deze manier zijn ze er zeker van dat ze direct subsidie kunnen aanvragen zodra het tijdvak opengaat op 14 november, 9:00 uur. De registratie verloopt via het subsidieportaal van Agentschap SZW. Bron: Agentschap SZW 29-09-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat