Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid

4 oktober 2016

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is weer gegroeid. In 2015 was het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf 6,1 keer zo hoog als het salaris van de doorsnee voltijdwerknemers bij deze bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5. De verschillen in lonen op brutobasis zijn groter dan die op nettobasis. Als wordt uitgegaan van nettolonen is de gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven ongeveer 4,4 in plaats van 6,1. Ondanks dat de gemiddelde loonkloof bij de duizend grootste bedrijven de afgelopen jaren licht steeg, is de inkomensongelijkheid gemiddeld over alle huishoudens de laatste jaren vrij constant. Het gemiddeld brutojaarloon van de vijfduizend topverdieners bij de duizend grootste bedrijven steeg tussen 2010 en 2015 met 22% tot gemiddeld 252.000 euro.

Ter vergelijking: het gemiddelde cao-loon steeg in dezelfde periode met 6%. Alle voltijdwerknemers in Nederland samen verdienden in 2015 gemiddeld 50.000 euro per jaar. Als ook de deeltijders worden meegerekend verdienden alle werknemers samen gemiddeld 33.000 euro per jaar bruto. De loonkloof is en was het grootst in de bedrijfstak financiële dienstverlening: de top verdient hier aan brutojaarloon gemiddeld 13,4 keer zoveel als de gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. Dat is meer dan in 2014 (11,7) maar lager dan in 2010 (15,7).

Ook in de handel en de informatie en communicatie is het verschil relatief groot. Bij 95 van de duizend bedrijven verdient de top meer dan tien keer zo veel als de doorsnee werknemer. Dit zijn vooral financiële instellingen en techbedrijven, maar ook een aantal uitzendbureaus, supermarkten en warenhuizen. Vooral bedrijven in de marktsector hebben een grote loonkloof. Bovenaan de loonlijst zijn mannen in de meerderheid. Een op de vijf topverdieners bij de duizend grootste bedrijven in 2015 was een vrouw (20%). In 2010 was dat nog 17%. Het aandeel vrouwen bij de topverdieners is in lijn met het aandeel vrouwen binnen de groep die voltijd werkt: 23% van alle voltijdbanen van werknemers is in handen van vrouwen. Dit percentage is de laatste jaren stabiel. Bij 89 van de duizend grootste bedrijven in Nederland zijn de vijf topverdieners in meerderheid vrouw. Deze bedrijven zijn vooral te vinden in de zorg.

Bij slechts één groot bedrijf bestaat de top uitsluitend uit vrouwen. Bij 393 van de duizend grootste bedrijven bestaat de top vijf topverdieners uitsluitend uit mannen. Uit cijfers over alle bedrijven in Nederland blijkt dat in 2015 gemiddeld 179.000 werknemers voor minstens 100.000 euro per jaar op de loonlijst stonden. Dat is 2,3% van alle werknemersbanen. In 2014 ging het nog om 165.000 werknemers en in 2010 was dit 133.000. Bij negen bedrijven in Nederland staan meer dan.000 werknemers op de loonlijst die elk minstens 100.000 euro verdienen. Het aandeel werknemers met een loon van 100.000 euro of meer is met een kwart het hoogst in de delfstoffenwinning, gevolgd door de financiële dienstverlening met een op de tien. De bedrijfstak met relatief de minste topverdieners is de horeca: 0,2% verdient daar een ton of meer. Bron: CBS 30-09-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat