Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meer uitgaven aan R&D

24 oktober 2016

Bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs gaven in 2015 samen ruim € 13,6 miljard uit aan Research en Development (R&D). Dat is 3% meer dan het jaar ervoor. De uitgaven aan R&D stijgen al enkele jaren licht. De R&D-uitgaven waren vorig jaar goed voor ongeveer 2% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat percentage ligt vrijwel even hoog als voorgaande jaren. Bedrijven gaven met € 7,5 miljard het meeste uit aan R&D. Publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs besteedden respectievelijk ruim € 1,6 miljard en bijna € 4,4 miljard aan R&D. De R&D-uitgaven bij bedrijven komen voor het grootste deel (57%) voor rekening van de sector industrie. R&D in de industrie is technischer van aard. Uitgaven aan apparatuur en laboratoria zijn hoger dan bij diensten. Dienstverleners zijn goed voor 37% van de R&D-uitgaven van bedrijven. R&D-uitgaven bij bedrijven waren in 2015 voornamelijk gericht op toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (90%). Zo’n 10% van de uitgaven ging naar fundamenteel onderzoek.

Publieke researchinstellingen geven relatief veel meer uit aan fundamenteel onderzoek dan bedrijven, namelijk 25%, maar nog steeds gaat het leeuwendeel (75%) naar toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Bijna 80% van alle bedrijfsuitgaven aan R&D wordt gedaan op het gebied van technische wetenschappen (zoals bouwkunde, technische natuurkunde en werktuigbouwkunde) en natuurwetenschappen (zoals biologie, sterrenkunde, wiskunde en informatica). De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen hebben bij publieke onderzoeksinstellingen een minder groot aandeel (52%). Daarentegen geven de publieke onderzoeksinstellingen meer uit aan medisch onderzoek (17%), landbouwonderzoek (17%) en onderzoek op het gebied van sociale wetenschap (12%). Het hoger onderwijs geeft het meest uit aan medische wetenschap: 32%, gevolgd door sociale wetenschappen als economie, sociologie en psychologie (20%). De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen zijn binnen het hoger onderwijs samen goed voor ruim 34% van de uitgaven. Bron: CBS 24-10-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat