Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vaststellingsaanvraag NOW1: nog een kans

De deadline voor het aanvragen van de vaststelling van NOW1 is op 31 oktober 2021 officieel verstreken. Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend ontvangen op korte termijn nog een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen.

Door een forse stijging in de laatste weken hebben werkgevers 117.887 vaststellingsaanvragen op tijd ingediend. Daarnaast hebben 12.213 werkgevers aangegeven nog geen volledige vaststelling te kunnen aanvragen omdat de benodigde derden- of accountantsverklaring nog ontbreekt. Deze werkgevers krijgen aanvullend 14 weken de tijd om met behulp van de benodigde verklaring hun vaststellingsaanvraag in te kunnen dienen. Van de in totaal 139. 538 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen, hebben 9.438 werkgevers geen vaststellingsaanvraag gedaan. Deze 9.438 werkgevers ontvangen op korte termijn een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen. Deze werkgevers krijgen tot en met 9 januari 2022 om alsnog de aanvraag in te dienen. Een werkgever die binnen de herstelperiode (periode tussen 31 oktober en 9 januari) een nog niet volledige vaststellingsaanvraag doet vanwege het nog ontbreken van een derden- of accountantsverklaring, krijgt de mogelijkheid om conform de NOW-regeling binnen uiterlijk 14 weken de vaststelling inclusief de benodigde verklaring in te dienen. Een deel van deze groep heeft mogelijk bewust geen aanvraag ingediend, omdat deze werkgevers al verwachten dat er geen recht op NOW1 zal bestaan en zij het volledige in voorschot verstrekte bedrag moeten terugbetalen. Het niet aanvragen van een vaststelling zal in die gevallen uiteindelijk leiden tot een nihilstelling (volledige terugbetaling van het verstrekte voorschot). Betalingsregeling In beginsel geldt een terugbetalingstermijn voor teveel ontvangen subsidie van zes weken. UWV is echter coulant in het afspreken van een betalingsregeling. Voor een passende betalingsregeling kan telefonisch of digitaal contact worden opgenomen met UWV, waarbij de werkgever tot maximaal vijf jaar de tijd kan krijgen om de terugbetaling te voldoen. Daarnaast kan een betaalpauze van maximaal een jaar worden ingelast en is er bij betaling in termijnen geen sprake van rente. Bron: Min. SZW 01-11-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat