Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Onderzoek naar mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Staatssecretaris Wiersma heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd met varianten voor een regeling voor werkbehoud bij calamiteiten die niet tot het reguliere ondernemersrisico behoren. Een beslissing hierover is aan een nieuw kabinet.

In moties is door de Tweede Kamer gevraagd om, in voorbereiding op een nieuwe crisis, mogelijkheden te verkennen voor een meer structurele crisisregeling die bedrijven tegemoetkomt in de loonkosten in tijden van crisis. In de brief geeft de staatssecretaris allereerst een uiteenzetting van de huidige crisisregelingen, zoals de werktijdverkorting (WTV), de regeling onwerkbaar weer en de calamiteitenregeling WW. Daarna gaat hij in op het beoogde doel van een mogelijke regeling en de afwegingen die gepaard gaan met een structurele crisisregeling. Er worden drie varianten besproken inclusief de uitvoerings-, juridische en financieel-economische aspecten en een vergelijking met Duitsland en België. Er wordt gedacht aan de volgende varianten: een regeling op werknemersniveau: bijvoorbeeld een koppeling met de WW; een regeling op werkgeversniveau: een regeling die voorbereid is op een grote crisis. Dit betekent dat de werkgever die aan de voorwaarden voldoet, een aanvraag kan indienen voor zijn gehele personeelsbestand; een combinatie van variant 1 en 2, waarbij de regeling op werkgeversniveau geïmplementeerd wordt, die geactiveerd kan worden in het geval er een grote crisis ontstaat. Nadere besluitvorming over de wenselijkheid van een structurele regeling en de invulling ervan is aan het nieuwe kabinet. Bron: Min. SZW 23-11-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat