Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


De wijzigingen per 1 januari 2022 in verband met Brexit

Ondernemers dienen zich er op voor te bereiden dat er met ingang van 1 januari 2022 nieuwe importeisen en grenscontroles voor het Verenigd Koninkrijk (VK) gaan gelden.

Het VK voert importeisen en grenscontroleprocessen gefaseerd in. Dit gebeurt in drie fases. In het Border Operating Model (BOM) is vastgelegd hoe dit gebeurt. Sinds januari 2021 gelden er regels en controles op een beperkte groep producten – de zogenaamde ‘controlled list’. Hiermee werd getracht de douaneformaliteiten in het eerste jaar na Brexit beperkt te houden, om op deze manier vertragingen aan de grens te voorkomen. Dit verandert per 2022: dan gaat de tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse invoeraangifte. Vanaf 1 januari 2022 zijn zogenaamde prenotificaties voor landbouwproducten en levensmiddelen (dierlijke en plantaardige producten) vereist, en moeten exporteurs gebruik gaan maken van ‘pre-lodgement of temporary storage’ (vooraf aangifte of tijdelijke opslag) om goederen te importeren vanuit de EU. De derde en tevens laatste fase van de BOM gaat vanaf juli 2022 in. Vanaf dan voert de Britse overheid ook fysieke controles op producten uit bij daarvoor aangewezen grenscontroleposten in het VK. De Britse douane voert de verplichting en de controles gefaseerd in tussen 1 juli en 1 november 2022.Rond de invoeringsdata wordt bekend gemaakt welke havens over een controlepost beschikken voor welke transporten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt op basis van Britse wet- en regelgeving de Britse certificaten klaar voor gebruik en houdt toezicht. Keuringsdiensten die zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren, producten of productgroepen voeren de inspecties uit en geven de benodigde certificaten af. Voor meer informatie en een stappenplan kan met terecht op de site van RVO. Om de impact van Brexit op de lidstaten te verzachten heeft de Europese Commissie het Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven geroepen. Uit dit fonds ontvangen lidstaten een bedrag dat kan worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals onder andere voor het creëren van banen, het nemen van grensmaatregelen en een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding op de Brexit. Nederland kan – vanwege haar ligging en innige handelsrelatie met het VK – aanspraak maken op een flink deel van de BAR: € 810 miljoen. VNO_NCW, MKB Nederland, evofenedex en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) adviseren ondernemers om de regelgeving in het VK nauwkeurig te blijven volgen, tijdig af te stemmen met de Britse importeur en de compensatiemogelijkheden van de BAR komend jaar te benutten en reeds gemaakte kosten inzichtelijk te maken. Tot slot roepen zij een volgend kabinet op om haast te maken met het indienen van concrete voorstellen om getroffen ondernemers te compenseren. Bron: VNO-NCW 26-11-2021, RVO 21-11-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat