Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Loonafspraken oktober weer hoger dan gemiddeld

In oktober komen de gemaakte loonafspraken, net als in september, uit op een gemiddelde stijging van 2,4%. Dit is hoger dan het jaargemiddelde in 2021 van 2,0%.

Het aantal nieuw afgesproken cao’s lag in de afgelopen maand op 22, net onder het gemiddelde aantal van 24. Achter het jaargemiddelde schuilt een grote variatie aan afspraken. De meest gemaakte loonstijging in 2021 is 2,0%. Die komt 38 keer voor. Er werd 29 keer 2,5% afgesproken en 30 keer 0%. AWVN meldt in haar maandbericht dat de in oktober gemaakte loonafspraken in lijn zijn met het totale beeld van de afspraken van 2021. Dat blijkt uit een gestaag oplopend gemiddelde en grote verschillen tussen de verschillende economische sectoren. De hoogste loonafspraken worden gemaakt in sectoren waar de vooruitzichten het gunstigst zijn en waar het ook tijdens de coronacrisis relatief goed ging, zoals industriële sectoren en de groothandel. Daartegenover staan sectoren die het bedrijfseconomisch erg moeilijk hebben, zoals de horeca en de cultuursector, inclusief de evenementensector. Volgens AWVN volgt de ontwikkeling van de loonafspraken tijdens het economische herstel na de coronacrisis hetzelfde patroon als in normale economische cycli. Daarbij volgt de loonontwikkeling met een vertraging van ongeveer een jaar de ontwikkeling van de economie. Op grond daarvan mag worden verwacht dat het jaargemiddelde van de loonafspraken nog zal blijven stijgen. Kerncijfers Loonafspraken oktober gemiddeld 2,4% Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,0% Aantal nieuwe cao-akkoorden in oktober 2021: 22 Aantal aflopende cao’s in 2021 443 voor 4,3 miljoen werknemers Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan 270 voor 3,1 miljoen werknemers Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021) 173 voor 1,2 miljoen werknemers Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020 60 cao’s (35.000 werknemers) Bron: AWVN 12-11-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat