Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Schadevergoeding voor waterschade Limburg

Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen die in juli 2021 waterschade hebben geleden door het hoogwater en de overstromingen in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant kunnen tot en met 15 december 2021 een beroep doen op de Regeling WTS juli 2021 (waterschade Limburg).

De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Na de melding neemt RVO contact op. Men weet dan of recht bestaat op vergoeding van een deel van de schade. De waterschade mag al hersteld worden. Zorg wel voor bewijs van de schade met foto's en film. De waterschade moet daarop goed te zien zijn. De voorwaarden zijn als volgt: De schade valt binnen de soorten waterschade en kosten waarvoor vergoeding gegeven wordt. De schade is geleden in het schadegebied. De schade is niet redelijkerwijs verzekerbaar. De schade mag niet komen door eigen schuld. Of omdat onvoldoende maatregelen zijn genomen om de schade te voorkomen. De schade is ontstaan door overstroming, afstromend water of een combinatie van beide. De schade is ontstaan in de periode van 13 tot en met 20 juli 2021. De schade wordt uiterlijk 15 december 2021 gemeld. Men ondertekent binnen 14 dagen het WTS-aanvraagformulier nadat dit is ontvangen van de schade-expert. Op de pagina Regeling WTS juli 2021 (waterschade Limburg) staat onder andere informatie over welke soorten waterschade worden onderscheiden en tot welk bedrag dit wordt vergoed. Bron: RVO.nl, Regeling WTS juli 2021 (waterschade Limburg)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat