Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Maak dit jaar nog gebruik van constructies met winst- en verliesvennootschappen

3 november 2010.

Hebt u een zogenaamde verliesvennootschap van een derde gekocht dan kunt u nog dit jaar geheel legaal gebruik maken van een lek in de Wet op vennootschapsbelasting als u winstgevende activiteiten in deze verliesvennootschap inbrengt. Hetzelfde geldt ook in het geval u een vennootschap hebt gekocht die voorheen winst heeft behaald en u verliesgevende activiteiten in de vennootschap inbrengt. Dit zit als volgt in elkaar: De Wet op de vennootschapsbelasting bevat een bepaling tegen handel in lege vennootschappen met een compensabel verlies. De koper van een dergelijke vennootschap zou daar winstgevende activiteiten kunnen inbrengen en daardoor jarenlang belastingvrijdom kunnen genieten. Dit wordt voorkomen door de bepaling dat verliezen van jaren vóór het jaar van aandelenoverdracht niet meer voorwaarts verrekend kunnen worden. De bepaling is ook gericht tegen de omgekeerde situatie: een lege vennootschap die voorheen winst heeft behaald wordt gekocht door een koper die daar verliesgevende activiteiten inbrengt. De bepaling werkt echter niet tegen de verrekening van winst en verlies binnen hetzelfde jaar. Van deze lacune blijkt in de praktijk in toenemende mate gebruik te worden gemaakt en daar komt met ingang van 1 januari 2011 een einde aan. Voorbeeld: In 2010 verkoopt een vennootschap haar onderneming en realiseert daarbij stille reserves en goodwill. In hetzelfde jaar worden de aandelen verkocht aan een koper die in de vennootschap een aftrekpost creëert, bijvoorbeeld door versnelde afschrijving. Daarmee kan een aanzienlijk belastingvoordeel worden behaald. Dit lek is nu met ingang van 1 januari 2011 gedicht doordat de bepaling is uitgebreid tot verrekening van winst en verlies binnen hetzelfde jaar.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat