Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


SER: Arbeidsomstandigheden werknemers en zzp'ers gelijk

23 november 2010.

Voor werknemers in loondienst als zzp'ers moeten gelijke arbeidsomstandigheden hebben. Voor iedereen die arbeid verricht, dus ook zzp'ers, moet dezelfde gezonde en veilige grenswaarden (zoals voor geluid of fysieke belasting) gelden. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER dat momenteel aan de verschillende achterbannen wordt voorgelegd. Concurrentie op arbeidsomstandigheden wordt bovendien voorkomen als voor iedereen die dezelfde arbeid verricht (werknemer in loondienst of zzp'er) hetzelfde gelijke beschermingsniveau geldt. Momenteel gelden namelijk voor zzp'ers niet alle regels op arbogebied. Mensen die samenwerken kunnen met verschillende regels te maken hebben. De sociale partners vinden niet dat de algemene arbovoorschriften geheel van toepassing moeten zijn op zzp'ers, omdat dat weer zou leiden tot onevenredige administratieve lasten. Wel moeten twee algemene arbovoorschriften wél van toepassing zijn op zzp'ers. Dat zijn de algemene zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden en de risico-inventarisatie en -evaluatie. De SER vindt dat zzp'ers voor de uitvoering daarvan zelf verantwoordelijk zijn, maar een uitgebreide risico-inventarisatie, zoals de Arbowet voorschrijft, achten werknemers- en werkgeversorganisaties niet nodig. Die verplichting ligt al bij de werkgever. Zzp'ers kunnen alternatieve methodes toepassen. Op 17 december wordt het advies definitief vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van de SER. Het advies is gericht aan opdrachtgever minister Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat