Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Belastingplan 2011: wat regelde de Tweede Kamer?

21 november 2010.

Op initiatief van de Kamer wordt de heffingskorting niet in een keer afgeschaft, maar in een periode van drie jaar (2011 t/m 2013) geleidelijk afgebouwd. Daarnaast stemde de Tweede Kamer ook in met een aantal andere amendementen. Daarin wordt geregeld dat: de Wet dwangsom met ingang van 2012 (i.p.v. 2014) op beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen van toepassing wordt; er per 2012 maatregelen volgen die beogen ontduiking van erfbelasting via de 'Edelweissroute' tegen te gaan; de mogelijkheid tot het opvragen van jaarloongegevens door de belastinginspecteur bij de werkgever vanaf 2013 verdwijnt; Mensen die gescheiden leven als gevolg van opname in een verpleeghuis automatisch fiscaal partner blijven. Op 20 en 21 december wordt het Belastingplan 2011 behandeld door de Eerste Kamer. Na goedkeuring treden de wetsvoorstellen op 1 januari 2011 in werking.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat