Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verhoging brandstofaccijns niet aan de orde

16 november 2010.

Een verhoging van de accijns op benzine, diesel en LPG is niet aan de orde. Accijnsverhoging is in de toekomst alleen mogelijk als andere landen hetzelfde doen. In dat geval wordt de extra opbrengst volledig gebruikt om de motorrijtuigenbelasting en de belasting op nieuwe auto's en motoren (BPM) te verlagen. Het kabinet zal de auto niet als melkkoe gebruiken, aldus staatssecretaris van Financiën Frans Weekers in reactie op onjuiste berichten over een verhoging van de brandstofaccijns. België en Duitsland hebben op dit moment geen concrete plannen om de accijns op brandstof te verhogen. Als dat in de toekomst verandert, dan zal het kabinet die mogelijkheid aangrijpen om het bezit van een auto goedkoper te maken en de kosten voor het gebruik ervan te verhogen. Dat betekent motorrijtuigenbelasting omlaag en accijns omhoog. Nederland gaat niet los van België en Duitsland de brandstofaccijns verhogen. Nederlandse pomphouders in de grensstreek hoeven dus niet bang te zijn voor inkomstenderving en hun Belgische collega's moeten zich ook niet rijk rekenen. Het beleid ten aanzien van de brandstofaccijns is al aangekondigd in het regeerakkoord. Daarin staat ook dat het kabinet hierover wil overleggen met de buurlanden en met de rest van de EU. In 2011 wordt de accijns op benzine, diesel en LPG – afgezien van de reguliere prijsindexatie op basis van de Wet op de accijns – niet verhoogd. In het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag aan het parlement is gestuurd en dat op 16 en 17 november aan de orde is in de Tweede Kamer, is dan ook niet in een verhoging van de brandstofaccijns voorzien.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat