Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Maak als werkgever ook in 2011 gebruik van de Regeling kleine banen

3 november 2010.

De Regeling kleine banen wordt in 2011 voortgezet. Als werkgever hoeft u dankzij deze regeling ook volgend jaar geen premies te betalen voor werknemers tot 23 jaar met een baan waarmee zij minder verdienen dan (circa) de helft van het wettelijk minimumloon. De banen die binnen de regeling vallen zijn ook vrijgesteld van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Voor u als werkgever betekent de Regeling kleine banen in 2010 en 2011 een lastenverlichting in de loonkosten. Door gebruik te maken van de Regeling kleine banen vallen de loonkosten, inclusief het op nul zetten van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, namelijk ongeveer 15 procent lager uit. Van een kleine baan is sprake als de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon lager is dan een voor die leeftijd bepaalde loongrens. Zo heeft een werknemer van 22 jaar een 'kleine baan' als het loon in een maand maximaal 600 euro bedraagt. Let op! In het voorjaar van 2011 wordt een definitief besluit genomen over het al dan niet handhaven van de regeling. /p>

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat