Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Premies en hogere schalen voor werving en behoud personeel

De arbeidsmarkt is krap. Werkgevers zetten vooral financiële middelen in om nieuw personeel aan te trekken. Dat blijkt uit een onderzoek van AWVN. De aanbrengpremie is het meest gebruikte middel om nieuwe mensen te werven.

Negen van de tien werkgevers heeft last van een personeelstekort. Daarbij rapporteren zij een gemiddeld personeelsverloop over 2022 van 12%. Wel zijn de verschillen tussen werkgevers groot. Er zijn werkgevers die nauwelijks verloop rapporteren, terwijl andere werkgevers afgelopen jaar wel 50% van hun personeel zagen vertrekken.

De aanbrengpremie is het meest gebruikte middel om nieuw personeel te werven. 6 op de 10 werkgevers geeft aan deze maatregel in te zetten. Om personeel binnen te halen, zijn werkgevers bereid om nieuw personeel hoger in een schaal te plaatsen (45%), een arbeidsmarkttoeslag te geven (21%) of in een hogere schaal te plaatsen (20%).

Maar financiële maatregelen alleen zijn niet voldoende, zeker omdat die niet leiden tot meer mensen op de arbeidsmarkt. Andere, op de lange termijn gerichte krapteoplossingen zijn nodig zoals arbeidsbesparende technologie, meer uren werken per persoon en inclusiever werven. Aan het AWVN-onderzoek deden 415 werkgevers mee.

Bron: AWVN, 04-05-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat