Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Marktconsultatie voor nieuwe subsidie maakindustrie waterstof

In een marktconsulatie vraagt RVO de maakindustrie wat hun plannen zijn voor productielijnen en fabrieksomgevingen voor elektrolysers voor waterstof. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat met GroenvermogenNL een tijdelijke subsidieregeling maken om de waterstofeconomie te versnellen. De behoefte en wensen van de maakindustrie worden meegenomen bij de vormgeving van de regeling.

De consultatie is voor bedrijven die de komende jaren productielijnen en fabrieken willen bouwen op commerciële schaal. Het gaat in het bijzonder om elektrolyse-installaties (installaties voor het splitsen van water in zuurstof en waterstof met behulp van elektriciteit) en de belangrijkste onderdelen daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld over waterbehandeling, vermogenselektronica of compressietechnologie.

De subsidie moet de overgang naar een klimaatneutrale economie met minder (fossiele) brandstoffen versnellen. Het programma GroenvermogenNL stelt hiervoor geld beschikbaar.

De Nederlandse overheid ziet kansen voor de maakindustrie in de internationale waterstofeconomie. Deze is wereldwijd nog volop in ontwikkeling. De Nederlandse maakindustrie kan een belangrijke rol gaan spelen bij de productie en toelevering van technologie. De Nederlandse overheid helpt middels het programma GroenvermogenNL met financiering van R&D, haalbaarheidsstudies, testinfrastructuur en pilot- en demonstratieprojecten.

Consultatie
Ondernemers die plannen hebben voor een productielijn voor een elektrolyse-installatie voor waterstof of een onderdeel daarvoor worden verzocht om mee te doen aan de consultatie. De behoeften en wensen worden dan meegenomen in de nieuwe tijdelijke subsidieregeling. Op de consultatiepagina wordt de achtergrond van de consultatie uitgebreid toegelicht. Men kan tot en met maandag 19 juni reageren via https://www.rvo.nl/onderwerpen/consultatie-maakindustrie-waterstof.

Bron: RVO.nl 23-05-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat