Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


‘Nog steeds ruimte voor hogere lonen’

Het kabinet blijft werkgevers oproepen om de lonen tijdig te laten stijgen waar daar ruimte voor bestaat. Dit schrijft minister Van Gennip in antwoord op Kamervragen over lonen en winsten.

Het kabinet ziet dat er nog steeds ruimte is voor hogere lonen. Want de productiviteit van werknemers stijgt, evenals de prijzen die bedrijven vragen voor hun goederen en diensten. Het kabinet ziet dat die ruimte in de praktijk ook daadwerkelijk wordt benut. Lonen stijgen momenteel fors. Het Centraal Planbureau verwacht dat de cao-lonen dit jaar met 5% zullen stijgen. Cao’s die recent zijn afgesloten bevatten loonstijgingen van circa 7% op jaarbasis.

Voorkomen van excessieve winsten
Daarnaast geldt dat het kabinet excessieve winsten wil voorkomen. Bijvoorbeeld door markten goed te ordenen. En door toezicht van de ACM op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Wanneer zich desondanks excessen voordoen, kan het kabinet besluiten om in te grijpen indien sprake zou zijn van overwinsten. Een ingreep kan zich richten op de oorzaak van die overwinsten. Of op het gevolg in de vorm van de overwinsten zelf. Een voorbeeld van zo’n ingreep is het tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten van de minister voor Klimaat en Energie.

Het is duidelijk dat de winsten van bedrijven in 2022 zijn gegroeid. Ook is duidelijk dat de stijging van consumentenprijzen voor een deel te verklaren valt door het feit dat bedrijven meer winst hebben gemaakt. In die zin deelt de minister de gedachte dat in 2022 deels sprake was van winst-gedreven inflatie. Maar zij wil op dit moment echter nog geen conclusies trekken over hoe winst-gedreven inflatie exact tot stand is gekomen. Het kabinet kijkt in augustus naar het lastenbeeld en koopkracht, waarbij ook de winstgevendheid van bedrijven in ogenschouw wordt genomen.

Bron: Min. SZW 23-05-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat