Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Versoepeling overgangsregeling KEW

3 juni 2013.

De overgangsregeling voor de omzetting van een bestaande eigenwoningschuld is verder versoepeld.

De kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) moet uiterlijk op 31 december 2013 tot stand zijn gekomen. In beginsel moesten bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 voor 1 april 2013 zijn omgezet in een KEW, SEW of BEW in box 1. Deze datum gold ook voor omzetting van een geheel of gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek in een (bank-)spaarhypotheek.

Staatssecretaris Weekers heeft vooruitlopende op een wettelijke regeling een besluit gepubliceerd waarin omzettingstermijn wordt verlengd. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. het moet gaan om een bestaande eigenwoningschuld; de hoogte van het gegarandeerde kapitaal voor de KEW, SEW en BEW mag niet hoger zijn dan het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld.

Bij een product zonder gegarandeerd kapitaal mag het overeengekomen te betalen bedrag (premies of inleg) niet hoger zijn dan het bedrag dat – uitgaande van het voor een dergelijk product gebruikelijke prognoserendement – voldoende is voor het bereiken van een doelvermogen dat niet hoger is dan het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld; het verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW aan een verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar moet vóór 1 april 2013 zijn gedaan; de aangevraagde (verhoging of verlenging van de) KEW, SEW of BEW is uiterlijk op 31 december 2013 tot stand gekomen.

Er is sprake van een tijdig verzoek als de verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar voor 1 april 2013 van de belastingplichtige:

  • een schriftelijk verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW heeft ontvangen,
  • een mondeling verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW heeft ontvangen en de belastingplichtige vóór 1 april 2013 een schriftelijke ontvangstbevestiging van dat verzoek van de verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar heeft ontvangen,
  • een mondeling verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW heeft ontvangen en de belastingplichtige vóór 1 april 2013 een schriftelijke afwijzing van dat verzoek van de verzekeraar, financiële instelling of tussenpersoon/bemiddelaar heeft ontvangen’;
  • een verzoek tot het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW is bovendien tijdig gedaan als de belastingplichtige in reactie op een daartoe strekkend aanbod van de verzekeraar of financiële instelling dat aanbod vóór 1 april 2013 heeft aanvaard.

 

Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013. MvF 28-05-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat