Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Gemeenten mogen koopzondagen voortaan zelf regelen

6 juni 2013.

Gemeenten beslissen binnenkort zelf of winkels op zondag al dan niet open mogen zijn.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 28 mei ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel dat de Winkeltijdenwet wijzigt en de verantwoordelijkheid voor winkelopenstelling op zondag bij gemeenten legt. Het wetsvoorstel kreeg in de Eerste Kamer de steun van VVD, PvdA, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en het CDA, op twee leden na. Tegen het wetsvoorstel stemden: SP, ChristenUnie, SGP, OSF en de CDA-senatoren Van Bijsterveld en Franken.

De datum van inwerkingtreding is aan de regering, de indieners bepleitten 1 juli 2013. Een motie van SGP-senator Holdijk, waarin hij de regering vraagt te onderzoeken hoe de contractuele positie versterkt kan worden van winkeliers in winkelcentra die geen extra zondagen open willen zijn, kreeg een meerderheid. Twee andere moties om de gevolgen van de wetswijziging met name voor kleine winkeliers te verzachten, haalden het niet. Het ging om een motie van senator Reuten (SP) voor een maximaal gelijk aantal openstellingsuren voor alle winkelbedrijven binnen door de gemeente vast te stellen grenzen en een motie van senator Faber-Klashorst (PVV) om kleine winkeliers met lopende huurcontracten te ontzien.

Minister Kamp van Economische Zaken had alle drie de moties ontraden. Wel deed hij eerder in het debat een aantal toezeggingen. Zo komt er binnen drie jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een evaluatie waarin ook de economische en sociale gevolgen voor kleine winkeliers en werknemers worden meegenomen. Ook zal Kamp er bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op aandringen een goede belangenafweging op te nemen in de leidraad die de VNG voor haar leden gaat opstellen.

Ten slotte zal de minister de belangen van kleinere ondernemers en bijvoorbeeld hun recht op godsdienstvrijheid aan de orde stellen in regulier overleg met werkgeversorganisaties MKB en VNO-NCW. Het wetsvoorstel was een initiatief van de toenmalige Tweede Kamerleden Van der Ham (D66) en Van Gent (GroenLinks). Bron: Eerste Kamer, 28-05-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat