Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Privégebruik niet toegestaan, wel mogelijk

28 augustus 2016

Een werkgever stelt aan haar werknemers auto’s ter beschikking voor hun werkzaamheden met de uitdrukkelijke mededeling dat privégebruik niet was toegestaan. Dit werd echter nauwelijks gecontroleerd en ook werd er geen kilometeradministratie bijgehouden.

Een naheffingsaanslag was het logische gevolg. Een thuiszorgorganisatie met ongeveer negentig medewerkers (2012) heeft in de periode juni 2008 tot en met december 2012 ongeveer negen auto’s. De medewerkers gebruiken de auto’s afwisselend voor hun werk. Zij halen voor hun werk de sleutel op in het kantoor, nemen een auto mee en na hun dienst brengen zij de auto terug en hangen de sleutel terug. Soms worden ook auto’s mee naar huis genomen.

Er is niet meer na te gaan welke werknemer welke auto mee naar huis nam. De werknemers hebben van de werkgever een verbod op privégebruik van de auto gekregen. Bij overtreding krijgen zij een boete van € 250. Een deel van de medewerkers heeft bij de arbeidsovereenkomst een verklaring getekend waarin zij verklaren geen privégebruik van de auto te zullen maken, een ander deel van de werknemers heeft dit niet gedaan. Ongeveer 25 tot 30 medewerkers gebruiken frequent een auto. Een deel van hen heeft zelf een auto, een ander deel niet.

Voor geen van de auto’s is een kilometeradministratie aanwezig. De twee brandstofpassen worden door het kantoorpersoneel tijdelijk meegegeven aan de medewerkers die de auto’s gebruiken om te tanken. De medewerkers hoeven geen bonnen van de tankbeurten in te leveren of de kilometerstanden bij het tanken door te geven. De Belastingdienst heeft gegevens van de kentekens van de auto’s die op verschillende plaatsen in Nederland zijn vastgelegd. Met alle auto’s wordt jaarlijks tussen de 18.000 en 36.000 kilometer gereden. De Belastingdienst concludeert dat de auto’s regelmatig mee naar huis worden genomen en ook voor privédoeleinden worden gebruikt. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de auto’s aan de werknemers ter beschikking zijn gesteld.

Privégebruik was niet toegestaan maar wel mogelijk en kwam ook voor. Controle op dat privégebruik was zeer beperkt. Daarom blijkt ook niet dat de auto’s niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis voor privédoeleinden werden gebruikt. Het hof verklaart het hoger beroep wel gegrond omdat de inspecteur de premie Zorgverzekeringswet verkeerd heeft berekend. De naheffingsaanslag bedroeg uiteindelijk € 85.024 en het hof matigde de boete tot € 5.000. bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 16-08-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat