Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Klein deel zzp’ers met korte werkweek wil meer werken

9 augustus 2016

Ruim honderdduizend zzp’ers heeft een werkweek van niet meer dan 12 uur. Toch wil slechts een klein deel hen, 30%, meer uren werken. Zzp’ers met een kleine werkweek zijn gemiddeld ouder dan zzp’ers met een werkweek van meer uren.

Ook beschikt een groot deel van hen over aanvullende inkomsten, zoals een (vroeg)pensioen. Het aantal zzp’ers met een werkweek van minder dan 12 uur is tussen 2004 en 2015 gegroeid van 76.000 naar 112.000. 60% van hen is tussen de 55 en 75 jaar (32% zelfs ouder dan 65). Bij de deeltijd zzp’ers met meer uren en de voltijd-zzp’ers ligt dat percentage aanmerkelijk lager: respectievelijk 34% en 24%. Voor alle drie de groepen geldt dat ze hoger zijn opgeleid dan gemiddeld. Van de ‘kleine’ zzp’ers heeft 43% ten minste een hbo-opleiding voltooid. Bij de overige deeltijd-zzp’ers is dit 47% en bij de voltijders 37%. Van de gehele beroepsbevolking heeft 34% minimaal hbo.

Van de zzp’ers die minder dan 12 uur werken vindt de meerderheid de omschrijving werkende of werkloze niet het beste bij hen passen. Ruim een kwart ziet zichzelf als gepensioneerde en 17% omschrijft zichzelf als huisvrouw of -man. Van degenen die zich werkende (26%) of werkloze (11%) noemen geeft een meerderheid (54%) aan meer uren te willen werken. Een op de vijf kleine zzp’ers is in 2015 ook daadwerkelijk meer uren gaan werken dan in 2014. Ruim tien jaar terug was dat percentage aanmerkelijk lager: in 2004 ging slechts 10% van kleine zzp’ers meer uren werken dan in 2003. Ruim de helft van de kleine zzp’ers bleef ook in 2015 minder dan twaalf uur per week werken. Een kwart stopte als zzp’er, de helft van hen was daarna niet meer actief op de arbeidsmarkt. Kleine zzp’ers haalden in 2014 uit hun eigen onderneming een inkomen van gemiddeld € 8.900. Voor de helft van hen was het inkomen uit onderneming echter lager dan € 2.800. Deeltijd-zzp’ers met een grotere werkweek verdienden gemiddeld € 21.400, bij voltijders lag dat inkomen op gemiddeld € 38.300. Met hun overige inkomstenbronnen erbij opgeteld beschikten kleine zzp’ers echter over een persoonlijk bruto inkomen van gemiddeld € 31.100, net iets hoger dan het totale gemiddelde inkomen van zzp’ers met een werkweek van 12 tot 35 uur (gemiddeld € 29.600). Dit komt doordat kleine zzp’ers naar verhouding veel meer aanvullende inkomsten hebben dan andere zzp’ers. Meestal betreft dit een (vervroegd) pensioen. Voor 42% van de kleine zzp’ers is hun werk als zelfstandige de voornaamste inkomensbron, voor 39% is dat een pensioen. Bron: CBS 9-08-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat