Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Minder kosten kennismigrantenregeling voor kleine bedrijven

15 augustus 2016

De kosten om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling worden voor kleine bedrijven per 1 januari 2017 verlaagd. Begin juli kondigde staatssecretaris Dijkhoff in een Kamerbrief aan dat hij de kosten voor leges wil verlagen. Om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling en op die manier een soepele werkwijze en korte doorlooptijden te realiseren voor een verblijfsvergunning als kennismigrant moet een bedrijf geregistreerd zijn als erkend referent bij de IND. Op dit moment zijn de leges om erkend referent te worden €5183.

Een bedrijf hoeft zich in principe eenmaal te laten erkennen, om daarna via de verkorte procedure kennismigranten naar Nederland te kunnen laten komen. Voor kleine bedrijven en start-ups is dit een grote drempel. In verband hiermee wordt deze drempel per 1 januari 2017 verlaagd naar € 2.592 voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze 50 of minder werknemers in dienst hebben. Ook bedrijven die reeds erkend zijn en van rechtsvorm wijzigen en alleen daarom opnieuw een aanvraag om erkenning als referent moeten indienen gaan dit lagere tarief betalen. Wel worden tegelijkertijd de leges voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een kennismigrant verhoogd van € 881 naar € 910 per vergunningaanvraag.

De voorstellen om leges te gaan invoeren voor het aanvragen van tewerkstellingsvergunningen bij het UWV komen te vervallen. In een Kamerbrief schrijf minister Asscher dat de verwachte structurele netto opbrengst van deze leges beperkt is en niet in verhouding staat tot de extra uitvoeringskosten voor het UWV. Werkgeversorganisatie AWVN vindt de verlaging van de kosten voor het erkend referentschap een goede zaak, maar een bedrag van € 2.592 blijft volgens AWVN veel en blijft een drempel voor kleine bedrijven. Datzelfde geldt voor de leges voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Bron: AWVN 12-08-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat