Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Huishoudens brengen merendeel milieubelastingen op

10 augustus 2016

Vorig jaar werd er € 24,6 miljard aan milieubelastingen en milieuheffingen door de overheid geïncasseerd. Het grootste deel hiervan (twee derde) werd opgebracht door huishoudens. De overheid inde in 2015 iets meer dan € 20 miljard aan milieubelastingen en ruim € 4,5 miljard aan milieuheffingen. Milieubelastingen komen in de algemene middelen van de overheid en zijn vooral gekoppeld aan het bezit en gebruik van auto’s en het energieverbruik.

Het betreft de volgende belastingen en accijnzen: Motorrijtuigenbelasting: 5,5 miljard Energiebelasting: 4,5 miljard Accijns op brandstof: 7,9 miljard BPM: 1,5 miljard Milieuheffingen worden opgelegd om specifieke milieudiensten te financieren.

Het betreft hoofdzakelijk de volgende heffingen: afvalstoffenheffing: 1,8 miljard rioolrechten: 1,5 miljard afvalwaterheffing: 1,2 miljard. Daarnaast wordt aan diverse kleinere milieubelastingen en –heffingen ca. € 0,8 miljard geïnd. De meeste heffingen worden opgebracht door huishoudens. Hoewel producenten verantwoordelijk zijn voor 80% van de uitstoot van broeikasgassen, betalen zij nog niet de helft van de belastingen op energie. Dit betekent dat huishoudens, die nog geen vijfde bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, meer dan de helft betalen.

Dit komt mede doordat de tarieven van de energiebelasting hoger zijn voor kleinverbruikers zoals huishoudens en lager voor grootverbruikers zoals producenten. Het aandeel van de milieubelastingen en -heffingen in de totale belastingopbrengsten kwam in 2015 uit op 15,7%. Dit percentage daalt al vier jaar op rij. In 2011 bedroeg het aandeel milieubelastingen en -heffingen in de totale belastingopbrengsten nog 17,1%. De opbrengst van milieubelastingen en -heffingen nam wel jaarlijks toe, maar de totale belastingopbrengsten groeiden harder. Vergeleken met andere Europese landen is het aandeel van de milieubelastingen in Nederland hoog. In 2014 maakten de ontvangen milieubelastingen en -heffingen 9% uit van alle ontvangen belastingen inclusief sociale premies. Het gemiddelde van de 28 landen in de Europese Unie was 6,4 procent. Bron: CBS 10-08-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat