Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Voorstel voor wettelijke verankering franchisecode

12 April 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft op internetconsultatie.nl een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat de Nederlandse Franchise Code wettelijk moet verankeren. De Nederlandse Franchise Code is tot stand gekomen na moeizaam overleg tussen franchisegevers en –nemers. In de praktijk blijkt echter dat veel franchiseorganisaties de overeengekomen code niet (volledig) toepassen. Volgens de bewindsman telt Nederland meer dan 30.000 franchisevestigingen die samen goed zijn voor een omzet van ruim € 30 miljard. Vaak loopt de samenwerking tussen de partijen in de franchisemarkt goed, maar vaak ook zijn er geschillen over de naleving van de afspraken. De bewindsman wijst erop dat contracten nu vaak nog eenzijdig door de franchisegever worden opgesteld waarbij de tegenpartij alleen nog kan instemmen of niet.

Met een wettelijke verankering van de code wil de minister een evenwichtiger verhouding tussen franchisegevers en -nemers bewerkstelligen. Voordelen van een wettelijke verankering zijn dat alle partijen het moeten toepassen. Daarnaast kan bij een onrechtvaardige afwijking een contract worden vernietigd. Ook de rechter zal zich bij de beoordeling van eventuele geschillen mede op de Nederlandse Franchise Code moeten baseren. Wel blijft het mogelijk voor de franchisegever en franchisenemer om in het contract af te wijken van de code, mits dit duidelijk wordt gemotiveerd. Tot en met 25 mei 2017 is het mogelijk op www.internetconsultatie.nl te reageren op het voorgestelde wetsvoorstel. Bron: Min EZ 12-04-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat