Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Digitale post toegestaan?

7 April 2017

Volgens Rechtbank Overijssel moet een belastingplichtige expliciet akkoord gaan met het ontvangen van digitale post van een instantie via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. Het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) heeft via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl aan een belastingplichtige een aanslag waterschapbelastingen opgelegd. Omdat een belastingplichtige niet betaalde, is per post een aanmaning verstuurd en zijn aanmaningskosten in rekening gebracht. De belastingplichtige maakt bezwaar tegen de aanmaningskosten. Hij geeft aan de aanslag waterschapsbelasting niet te hebben ontvangen en pas bij ontvangst van de aanmaning er achter te zijn gekomen dat de aanslag was opgelegd. Voor de rechtbank is het de vraag of het GBLT terecht aanmaningskosten in rekening heeft gebracht.

Volgens de belastingplichtige heeft hij er bij MijnOverheid.nl uitdrukkelijk voor gekozen om de Berichtenbox niet te activeren. Vanwege de aanmaning heeft hij de aanslag (met uitzondering van de aanmaningskosten) in één keer moeten betalen en niet meer kunnen verzoeken om een betalingsregeling. Volgens het GBLT is uit onderzoek gebleken dat de belastingplichtige is aangemeld bij MijnOverheid.nl. Daarom is de aanslag in de persoonlijke elektronische Berichtenbox van MijnOverheid.nl bezorgd. De rechtbank is van mening dat onvoldoende duidelijk is of de belastingplichtige bij de aanmelding op MijnOverheid.nl akkoord is gegaan met het ontvangen van digitale post van het GBLT. Uit de toelichting van het GBLT blijkt immers dat sinds november 2015 bij aanmelding/registratie in MijnOverheid.nl expliciet moet worden aangevinkt met welke organisaties men digitaal wil corresponderen. Het GBLT is pas sinds 15 november 2015 in de lijst zichtbaar als bestuursorgaan waarmee men digitaal kan corresponderen.

Bij het inloggen na 15 november 2015 op MijnOverheid.nl wordt een lijst getoond met nieuwe organisaties waarmee via de elektronische weg kan worden gecorrespondeerd. De belastingplichtige geeft aan MijnOverheid.nl op 15 november 2015 te hebben geactiveerd, maar het GBLT heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij heeft geaccordeerd om van het GBLT digitale post te ontvangen. Op basis van het bovenstaande is de uitspraak op bezwaar volgens de rechtbank in strijd met het motiveringsbeginsel. De rechtbank doet een tussenuitspraak waardoor het GBLT de mogelijkheid heeft het motiveringsgebrek binnen twee weken te herstellen. Om het gebrek te herstellen moet verweerder met bewijsstukken aannemelijk maken dat de belastingplichtige in MijnOverheid.nl akkoord is gegaan met het ontvangen van digitale post van GBLT. Bron: Rb. Overijssel 04-04-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat