Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Minder secretaresses, meer accountants

20 April 2017

De arbeidsmarkt voor mensen met een economisch-administratief beroep krimpt. Dit geldt vooral voor functies op laag of middelbaar niveau, zoals administratief medewerkers, secretariaatsmedewerkers en receptionisten. Het aantal administratieve krachten op dit niveau daalde tussen 2013 en 2016 met bijna 39.000 (-5%). Met name onder secretaresses is de banenkrimp sterk. Daar staat tegenover dat de vraag naar hoger administratief personeel – bijvoorbeeld hypotheekadviseurs of registeraccountants – aantrekt. In totaal hebben circa anderhalf miljoen mensen in Nederland werkzaam een economisch-administratief beroep. Ruim de helft daarvan heeft een functie op lager of middelbaar niveau.

De krimp in deze functies komt vooral door automatisering en digitalisering. Eind maart 2017 verstrekte UWV ongeveer 95.000 WW-uitkeringen aan mensen met een economisch-administratief beroep. Ruim een kwart wordt verstrekt aan laagopgeleiden, terwijl deze groep slechts 13% uitmaakt van het aantal werkzame krachten. Tussen 2013 en 2016 nam het aantal secretariële banen met 11.000 af (-19%). Ook is de rol van de secretaresse de afgelopen jaren veranderd en wordt het takenpakket verbreed met bijvoorbeeld werkzaamheden op het gebied van HRM, eventmanagement of financiën. Door de veranderingen in de functie en door de banenkrimp is het momenteel lastig voor werkzoekende secretaresses om werk te vinden. Kansrijke overstapmogelijkheden liggen veelal buiten het administratieve werkveld, zoals op het terrein van klantcontact, marketing of arbeidsbemiddeling.

De vraag naar administratief personeel op hbo- of wo-niveau neemt juist toe. Controle van gegevens, analytische vaardigheden en advies aan klanten zijn zaken die niet volledig geautomatiseerd kunnen worden. Er is met name veel vraag naar hypotheekadviseurs, assistent-accountants en –controllers en registeraccountants. Bron: UWV 20-04-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat