Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Minder ontslagaanvragen bij UWV door WWZ

13 April 2017

Het UWV heeft in 2016 40% procent minder ontslagaanvragen afgewikkeld dan het jaar daarvoor. Dit komt door de aantrekkende economie, maar ook door de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid. Dat blijkt uit het jaarverslag van het UWV dat op 11 april werd gepresenteerd. Het UWV verwerkte vorig jaar 22.300 ontslagaanvragen. Een jaar eerder waren dat er nog 37.000, waarvan het leeuwendeel afgehandeld werd onder het oude recht. De WWZ trad in juli 2015 in werking. Een deel van de afname in het aantal ontslagaanvragen wordt veroorzaakt door wijziging in het ontslagrecht. Veel vaker zouden nu werkgevers en werknemers proberen er samen uit te komen. Om hoeveel gevallen het gaat, is niet door het UWV onderzocht. De ervaringen bij het UWV stroken met die van arbeidsrechtadvocaten. Zij zagen eerder al dat ook de kantonrechter minder ontslagaanvragen binnenkrijgt, omdat werkgevers en werknemers vaker zelf schikken.

Het UWV krijgt ook minder ontslagaanvragen binnen voor werknemers die twee jaar of langer ziek zijn. In het jaarverslag schrijft de uitkeringsinstantie dat dat komt doordat werkgevers ook voor ziekte vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagvergoeding moeten betalen. Om dat te voorkomen, houdt een aantal werkgevers het dienstverband liever slapend. Vorig jaar verwerkte het UWV 3100 ontslagaanvragen wegens ziekte; twee jaar eerder, voor de invoering van de WWZ, waren dat er 4500. Bron: SConline 12-04-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat