Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Maatschappelijk verantwoord ondernemen goed voor klantenbinding

20 november 2012.

Voor zelfstandige ondernemers is het beter om in reclame-uitingen aandacht te vestigen op hoe goed ze zijn voor de maatschappij en milieu in plaats van op de prijs en acties. Uit onderzoek blijkt dat consumenten vooral biologisch voedsel, goed werkgeverschap en aandacht voor gezond eten waarderen.

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen heeft Roel Heerschap van het Vakcentrum onderzoek gedaan naar de invloed van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op de tevredenheid van supermarktconsumenten in Nederland. Een supermarkteigenaar neemt namelijk bewust of onbewust allerlei maatregelen die te maken hebben met MVO. Maar wat vinden de klanten daar eigenlijk van? In hoeverre draagt dit bij aan de klanttevredenheid en de loyaliteit van de supermarktklanten.

Is het voor hen een reden om juist uw supermarkt te bezoeken? En welke mogelijkheden biedt MVO een ondernemer om zich als supermarktondernemer te onderscheiden? Voor het onderzoek naar de invloed van MVO op het koopgedrag zijn ruim 2.900 consumenten geënquêteerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat drie zaken van grote invloed zijn op de tevredenheid van de supermarktconsumenten. Dat zijn het serviceniveau, de kwaliteit van de producten en goed werkgeverschap. Andere zaken zoals een gunstige prijsstelling, promoties of acties dragen niet erg bij aan de klanttevredenheid. Consumenten zijn dan ook duidelijk minder tevreden over discount supermarkten. Volgens Roel Heerschap is het belangrijk dat de ondernemer laat zien dat hij of zij er is voor mens en milieu en dat hij of zij maatschappelijk betrokken is. Alleen dan kan duurzame loyaliteit opgebouwd worden. Bron: Vakcentrum, 15-11-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat