Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Financiële problemen werknemers kostenpost voor werkgevers

19 november 2012.

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nibud heeft gehouden in samenwerking met Divosa.

79% van de bedrijven heeft werknemers met financiële problemen. 75% heeft te maken met loonbeslagen. Het verwerken van één loonbeslag kost voor 50% van de bedrijven maximaal een uur. Voor 25% echter tussen de 1 en 3 uur en een kwart geeft aan er zelfs meer dan 3 uur mee bezig te zijn. Een grote kostenpost, vooral gezien de helft van de bedrijven een stuk of 10 loonbeslagen per jaar afhandelt, een stijgend aantal vergeleken met twee jaar geleden. De (financiële) impact op het bedrijf is echter nog groter als er gekeken wordt naar het ziekteverzuim en de afname van productiviteit van werknemers.

Het ziekteverzuim van de werknemers ten gevolge van financiële problemen schat de helft van de werkgevers in op 9 dagen of meer. Het verlies aan productiviteit wordt door de helft van de deelnemers geschat op 20% of meer. Bij een fulltime aanstelling betekent dat dus één dag waarop de werknemer niet productief werkt. Volgens het Nibud is een oplossing voor deze hoge kosten investeren in preventie. Ze adviseert bedrijven de kosten en baten hiervan goed in beeld te brengen. De financiële problemen drukken namelijk zwaar op de werkgever en zijn voor 30% van de werkgevers zelfs reden tijdelijke contracten van deze werknemers niet te verlengen. De belangrijkste oorzaak van financiële problemen bij werknemers is volgens de werkgevers een verandering in de relationele sfeer, bijvoorbeeld een echtscheiding (67%).

60% van de werkgevers geeft aan dat de betreffende werknemers op te grote voet leven of slordig zijn in hun administratie (55%). Ook geven meer dan de helft van de werkgevers aan dat een gebrek aan vaardigheden een oorzaak is. Volgens het Nibud is hier nog winst te behalen, door tijdig in te grijpen en de werknemer te begeleiden. Uit de peiling blijkt dat slechts 13% van de werkgevers preventief beleid uitvoert. 30% van de ondervraagden wil werknemers wel ondersteunen maar weet niet hoe ze dat kunnen aanpakken. Het Nibud zal daarom de dienstverlening aan werkgevers verder uitbreiden met gratis materialen voor werkgevers. Daarnaast adviseert het Nibud een Peiling op maat uit te laten voeren. Bij het Sociaal Fonds Taxi kreeg men hierdoor praktische handvatten om met de financiële problemen van werknemers aan de slag te gaan. Het belangrijkste advies voor werkgevers is om met de werknemer in gesprek te gaan om problemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Een Nibud-coach kan hierbij ondersteunen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat