Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Langer beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting

6 november 2012.

Om de markt van zakelijk vastgoed te stimuleren kunnen kopers van nieuw zakelijk vastgoed langer een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De termijn van zes maanden is per 1 november uitgebreid naar twee jaar.

Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten. De staatssecretaris komt hiermee tegemoet aan de wens van de sector. De vrijstelling geldt voor nieuw bedrijfsonroerend goed zoals kantoorpanden en winkelcomplexen die al in gebruik zijn genomen of zijn verhuurd door de verkoper. Als het onroerend goed binnen zes maanden na ingebruikname of verhuur werd verkocht, kon de koper een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Om tegemoet te komen aan de aanhoudend slechte situatie op de vastgoedmarkt, wordt die termijn verlengd naar 24 maanden.

De regeling geldt ook als het onroerend goed op 1 november 2012 nog geen zes maanden in gebruik is genomen of is verhuurd. Deze goedkeuring geldt ook voor gevallen waarin niet de verkoper zelf, maar een rechtsvoorganger tot verhuur van de onroerende zaak is overgegaan of de onroerende zaak binnen het eigen bedrijf in gebruik heeft genomen. Zowel bij de levering door de rechtsvoorganger als bij de levering door de verkoper moet aan de gestelde voorwaarden zijn voldaan. Bron: MvF 31-10-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat