Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2022 bekend

Eigen rijders, die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50. Zelfstandige transportondernemers die internationale ritten maken mogen onder voorwaarden een vast bedrag per gereden dag ten laste van de winst brengen. Dit bedrag (in 2022: € 41,50) wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl, bij Verblijfskosten eigen rijders. De voorwaarden zijn: De rit moet langer duren dan 24 uur.

De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand. De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar. De ondernemer moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten. De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag. De ondernemer geeft de winst aan in de aangifte inkomstenbelasting. Deze regeling geldt niet voor transportondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen. De transportondernemer moet ieder jaar opnieuw bekijken of hij gebruik wil maken van deze regeling. Als van de regeling gebruik wordt gemaakt, hoeven geen bewijsstukken van de verblijfskosten te worden bewaard. De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende 2 voorwaarden: Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft). Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer. De bedragen van de laatste vijf jaar zijn op de internetsite van de Belastingdienst te vinden. Bron: Belastingdienst, 04-03-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat