Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen tussentijdse verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Staatssecretaris Van Rij heeft in de beantwoording van Kamervragen laten weten dat de onbelaste reiskostenvergoeding om uitvoeringstechnische redenen niet gedurende het jaar kan worden verhoogd. Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om te kijken naar maatregelen die wél op korte termijn mogelijk zijn en bovendien direct compensatie bieden voor de hoge energieprijzen.

Op grond van de Europese Btw-richtlijn is het niet mogelijk btw te heffen over de productprijs exclusief accijns. Ook zal het kabinet dit niet onderzoeken. De in de Europese Unie geharmoniseerde btw-systematiek, berust op het beginsel dat op goederen en diensten een algemene verbruiksbelasting wordt geheven waarbij de heffing moet worden berekend over het bedrag dat de consument besteedt (daarin begrepen belastingen, rechten en heffingen, met uitzondering van de btw). Deze uniforme grondslag beperkt de complexiteit van het stelsel. De accijnzen wordt vastgesteld in de wetenschap dat daar btw over geheven zal worden. Omdat Nederland gebonden is aan de minimumtarieven van de EU, is het niet mogelijk de accijnzen af te schaffen. Om de gevolgen van de oplopende prijzen voor de koopkracht te dempen heeft het kabinet voorgesteld een tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen in te voeren. Volgens de staatssecretaris klopt het niet dat de stijgende brandstofprijzen leiden tot extra btw-opbrengsten. Omdat brandstofaccijnzen een vaste belasting per liter brandstof zijn, stijgen de accijnsinkomsten niet mee met de brandstofprijzen. De btw-inkomsten zijn mede afhankelijk van de hoogte van de brandstofprijzen. Maar als er meer btw op brandstof binnenkomt, wil dit nog niet zeggen dat de totale btw-inkomsten met hetzelfde bedrag toenemen. Immers, door de hogere uitgaven aan brandstoffen verbruiken huishoudens mogelijk minder brandstof en besteden zij minder aan andere producten. Het beschikbare inkomen is namelijk niet direct meegestegen met de hogere prijzen. Deze lagere consumptie zorgt juist weer voor minder btw-inkomsten voor het rijk. Bron: MvF 21-03-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat