Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Handreiking bijtellingspercentages aangepast

De handreiking met de bijtellingspercentages voor privégebruik auto is door de Belastingdienst geactualiseerd. De percentages zijn aangepast aan de wijzigingen die per 2022 zijn ingegaan. Daarnaast is de informatie over de bijtelling na afloop van de 60-maandenperiode uitgebreid.

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt een korting op het algemene bijtellingtarief van 22%. De korting op de bijtelling is met ingang van 1 januari 2022 verlaagd naar 6%-punt. In 2022 is de bijtelling voor deze auto’s 16%. Ook is de zogenoemde cap verlaagd van € 40.000 naar € 35.000. De cap is het maximale deel van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is. Door deze wijzigingen bedraagt de korting voor de auto van de zaak zonder CO2-uitstoot in 2022 maximaal € 2.100. De verlaagde cap geldt niet voor waterstofauto’s en auto’s met geïntegreerde zonnepanelen. Voor deze auto’s geldt een korting van 16% over de volledige cataloguswaarde. Ook is informatie toegevoegd over hoe moet worden omgegaan met de bijtelling als de 60 maanden in de loop van het kalenderjaar eindigen. Vanaf het moment dat de 60-maandenperiode eindigt, is het percentage van toepassing volgens de regelgeving van dat moment. Als dit in de loop van het kalenderjaar is, moet met het dan geldende percentage voor het resterende deel van dat jaar toepassen. Per loontijdvak moet de werkgever een tijdsevenredig deel van de bijtelling bij het loon van de werknemer tellen. Vanaf 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar moet de werkgever het bijtellingspercentage dat in dat betreffende jaar geldt gebruiken. Dit wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld: De grondslag voor de bijtelling voor een auto met een CO2-uitstoot van meer dan 60 gram per kilometer en een datum 1e tenaamstelling van 1 februari 2016 is € 30.000. Het bijtellingspercentage is 21% tot en met februari 2021 en 25% vanaf 1 maart 2021. Bij een loontijdvak van een maand is de bijtelling over de eerste twee maanden € 1.050 (€ 30.000 x 21% x 2/12) = € 525 per maand. Over de resterende maanden is de bijtelling € 6.250 (€ 30.000 x 25% x 10/12) = € 625 per maand. Bron: Forum Salaris 01-03-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat