Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Tweede Kamer stemt in met Uitvoeringswet AVG

15 Maart 2018

De Tweede Kamer heeft op 13 maart ingestemd met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. De wet regelt de uitvoering van EU-verordening 2016/679 (Algemene verordening gegevensverwerking) en de intrekking van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet bescherming persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming en de uitvoeringswet moeten per 25 mei 2018 in werking treden. Het doel van deze Europese verordening is harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de EU. De uitvoeringswet regelt de instelling en inrichting van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als nationale toezichthouder en de bevoegdheid van de AP om bestuurlijke boetes op te leggen.

Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening houden met nieuwe, strengere regelt. Organisaties moet aantonen dat zij in overeenstemming met de verordening handelen en een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden. Bij de stemming in de Tweede Kamer zijn twee amendementen op het wetsvoorstel aangenomen. Dit betreft het amendement van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) waarin wordt bepaald dat de Autoriteit persoonsgegevens bij de toepassing van de verordening de specifieke behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in aanmerking neemt. Het andere amendement, van de Kamerleden Van Dam (CDA), Verhoeven (D66) en Koopmans (VVD), bepaalt dat het College van de Autoriteit persoonsgegevens altijd zal bestaan uit drie leden (thans telt het college twee leden). De Eerste Kamer is nu aan zet. Op 20 maart buigt de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid zich over de procedure. Bron: Tweede Kamer 13-03-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat