Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Pensioenopbouw zwangere zelfstandigen in tweede pijler

29 Maart 2018

Naar aanleiding van Kamervragen van Roald van der Linde en Helma Lodders van de VVD, heeft staatsecretaris Snel van Financiën toegezegd pensioenopbouw voor zwangere zelfstandigen mogelijk te zullen maken in de tweede pijler. De beide Kamerleden hadden vragen gesteld aan de bewindsman naar aanleiding van het bericht dat zwangere huisartsen en andere vrijberoepsbeoefenaren te maken krijgen met een verminderde pensioenopbouw als gevolg van zwangerschap. Ook de Pensioenfederatie had eerder al aandacht gevraagd voor dit probleem in haar magazine voor stakeholders naar aanleiding van praktijkervaringen van haar leden.

De verminderde pensioenopbouw komt drie jaar na de zwangerschap tot uiting, omdat voor de fiscale facilitering van beroepspensioenregelingen wordt gekeken naar het derde kalenderjaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar. Op dit moment kunnen vrouwelijke zelfstandigen alleen terecht in de derde pijler gedurende de periode dat zij met zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn. De staatssecretaris geeft aan met een wijziging van de regelgeving te zullen komen waardoor zwangerschap- en bevallingsverlof fiscaal geen gevolgen meer hoeft te hebben voor de pensioenopbouw in een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Hiervoor is aanpassing van lagere regelgeving nodig. De wijziging zal worden meegenomen in het eindejaarsbesluit 2018. Bron: Pensioenfederatie 21-03-2018; TK 2017-2018, aanh.nr. 1505

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat