Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


In februari hoogste loonstijging sinds crisis

16 Maart 2018

In februari zijn met een gemiddelde van 2,17% de hoogste loonafspraken gemaakt sinds het dieptepunt van de kredietcrisis, begin 2009. Met dit maandgemiddelde wordt ook de trend van oplopende cao-afspraken voortgezet. Volgens werkgeversvereniging AWVN lijken de hogere loonafspraken ten koste te gaan van kwalitatieve afspraken over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. Oplopende loonafspraken zijn een normaal verschijnsel bij economische groei en de daarmee samenhangende positieve vooruitzichten voor veel ondernemingen.

Volgens AWVN hebben de lonen de neiging om de economische groei met enige vertraging te volgen. Daar tegenover staat dat economische terugval ook pas na verloop van tijd in lagere loonafspraken wordt uitgedrukt. In februari kwamen 15 nieuwe cao’s tot stand, een normaal aantal. In totaal werden in de eerste twee maanden van 2018 40 cao’s afgesloten voor 135.000 werknemers. Daarmee voltrekt het cao-seizoen zich in een normaal tempo. Opvallend is dat er nog vrijwel geen nieuwe cao’s voor de overheid, zorg en onderwijs zijn, maar dat de vier wél afgesloten cao’s voor die sectoren loonafspraken inhouden van meer dan 2,5 procent. In 2018 lopen in totaal 374 cao’s af voor 2,2 miljoen werknemers. Bron: AWVN 15-03-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat