Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkgevers: aanpak hypotheekrenteaftrek is economisch schadelijk

7 juni 2010.

Er zijn geen goede argumenten om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Van welvaartsverhoging is geen sprake. Integendeel, beperking of afschaffing is economisch schadelijk. Dat stellen Bernard Wientjes en Loek Hermans, voorzitters van ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, in een opinieartikel dat is geplaatst in verschillende regionale dagbladen. De hypotheekrenteaftrek is niet de oorzaak van de problemen op de huizenmarkt. Om die goed te laten werken moeten meer huizen worden gebouwd (vergunningverlening; snellere procedures) en moet de doorstroming verbeteren (verkoop van huurwoningen, marktconforme huurprijzen). Het budgettaire beslag kan worden beperkt door verlaging van de belastingtarieven. Het eigenwoningforfait kan omhoog indien de huren gelijktijdig worden verhoogd. De opbrengst daarvan kan ook naar lagere belastingtarieven.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat