Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Bellen bij bezwaar

23 juni 2010.

Vanaf 1 januari 2010 is bellen bij bezwaar gemeengoed binnen de Belastingdienst. Direct nadat een bezwaarschrift is binnengekomen, wordt telefonisch contact met de indiener opgenomen. Deze merkt zodoende dat er snel aan het bezwaar wordt gewerkt en bovendien kunnen onnodige bezwaarprocedures worden voorkomen (bijvoorbeeld omdat het bezwaar na een toelichting wordt ingetrokken). Was er in 2009 nog sprake van een pilot in enkele belastingregio's, vanaf 1 januari 2010 wordt dit nieuwe instrument breed ingezet. Alle belastingregio’s zijn inmiddels begonnen en geleidelijk aan wordt het aantal gevallen waarin wordt teruggebeld, uitgebreid. De invoering van deze werkwijze gaat gepaard met een opleidingstraject voor medewerkers die in dit proces worden ingezet.

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!