Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Dure fiets van de zaak vanaf 2011 fiscaal voordelig

27 juni 2010.

Met de komst van de werkkostenregeling in 2011 is de fiets van de zaak fiscaal nog steeds zeer voordelig. Door de werkkostenregeling wordt het zelfs eenvoudiger om een fiets zonder fiscale consequenties te vergoeden of te verstrekken.

Voor de fiets geldt momenteel een onbelast bedrag van maximaal 749 euro (bij een duurdere fiets is het meerdere belast), een apart bedrag voor accessoires van 82 euro, geen maximum voor de fietsverzekering en de eis dat op minimaal 50% van de woon-werkverkeerdagen wordt gefietst en er de voorgaande twee jaar geen fiets is vergoed of verstrekt. Deze voor de werkgevers en werknemers ingewikkelde, en voor de Belastingdienst moeilijk te controleren, eisen komen onder de Dure fiets van de zaak vanaf 2011 fiscaal voordeligwerkkostenregeling allemaal te vervallen.

Het staat werkgevers dan bijvoorbeeld vrij om werknemers een duurdere (elektrische) fiets te vergoeden of verstrekken zonder dat dit - ingeval de forfaitaire ruimte althans niet wordt overschreden - tot belastingheffing leidt.

Uiteraard kan een werkgever ook onder de werkkostenregeling een bestaande cafetaria-regeling continueren. Veelal worden dergelijke regelingen in het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg overeengekomen. Voor zover de forfaitaire ruimte niet met andere vergoedingen en verstrekkingen wordt gevuld, leidt de voortzetting van de regeling niet tot fiscale consequenties.

Bovendien blijft het voor werkgevers mogelijk om het werkelijke gebruik van de fiets direct te bevorderen door - in aanvulling op de verstrekking of vergoeding van de fiets binnen de forfaitaire ruimte - hun werknemers 0,19 euro per zakelijke fietskilometer, waaronder woonwerkverkeer, onbelast te verstrekken.

>>>Vertel mij meer over de werkkostenregeling>>>

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat