Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Bijstandsuitkeringen, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2010

22 juni 2010.

De bijstandsuitkeringen gaan per 1 juli 2010 tussen de 2,67 euro en 5,33 euro per maand omhoog (0,4 procent) als gevolg van de stijging van het minimumloon. Hierdoor gaan ook de uitkeringen voor jongeren (WIJ), oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) omhoog; zij zijn gekoppeld aan ontwikkelingen van het minimumloon. Het kabinet heeft het minimumloon per 1 juli 2010 verhoogd van 1407,60 euro naar 1416,00 euro. De Wet werk en bijstand (WWB) regelt de bijstandsuitkeringen. De uitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 27 en 65 jaar gaat met ingang van 1 juli met 5,33 euro per maand omhoog; ze wordt 1.304,37 euro netto per maand, inclusief het vakantiegeld. Alleenstaanden tussen de 27 en 65 jaar krijgen vanaf 1 juli 652,19 euro netto per maand. Zij gaan er 2,67 euro op vooruit. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 juli 2010 3,73 euro meer. Dat wordt 913,06 euro per maand. Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen een toeslag van maximaal 260,87 euro per maand krijgen als zij geen (woon)kosten kunnen delen met een ander. De aanvullende bijstandsuitkeringen voor 65-plussers komen overeen met de netto AOW-bedragen. Dit geldt voor AOW-ers die onvoldoende rechten hebben opgebouwd voor een volledige AOW-uitkering. Jongeren tot 27 jaar kunnen sinds 1 oktober 2009 geen gebruik meer maken van de WWB. Zij vallen sindsdien onder de Wet investeren in jongeren (WIJ), waarbij werken en/of leren voorop staat. De jongere dient een werkleeraanbod te krijgen van de gemeente. Levert hem of haar dit onvoldoende inkomen, dan kan de jongere gebruikmaken van een inkomensregeling in de WIJ. Die ligt op het niveau van de bijstand, jongeren van 18 tot 21 jaar krijgen minder.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat