Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Onvoldoende budget voor subsidieregeling vervanging bestelauto’s

13 Januari 2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de subsidieregeling voor de vervanging van bestelauto’s van ondernemers door emissieloze voertuigen, maar vinden het voorgestelde budget daarvoor onvoldoende. De organisaties verwachten problemen als gemeenten in 2025 overgaan tot emissieloze zones. Dit blijkt uit een reactie op de internetconsultatie voor de subsidieregeling. Met de subsidieregeling kunnen 44.000 nieuwe, emissieloze bedrijfsvoertuigen worden aangeschaft. Het totale wagenpark telt echter zo’n 950.000 bestelauto’s. Ongeveer de helft heeft Euroklasse 4 of lager. Naast een groter budget zouden er volgens de ondernemingsorganisaties ontheffingsmogelijkheden moeten komen voor ondernemers die in een nul-emissiezone zijn gevestigd of afhankelijk zijn van bedrijfsactiviteiten in zo’n zone. Gemeenten kunnen ook zelf een financiële tegemoetkoming aanbieden. Met een one-stop-shop kunnen ondernemers worden ontzorgd.

De overheid laat dan zien dan op welke regelingen ondernemers recht hebben en zorgt ervoor dat zij die regelingen zo makkelijk mogelijk kunnen aanvragen. Omdat er verschillende soorten ondernemers zijn met bestelauto’s, moet er volgens VNO-NCW en MKB-Nederland een verdeelsleutel komen als er (veel) te veel subsidieaanvragen binnenkomen. Er zijn middenstanders met een enkele bestelauto, vervoersbedrijven met grote wagenparken en leasemaatschappijen die leaseoplossingen bieden voor ondernemers. De regeling scheert deze ondernemers allemaal over één kam. ‘Uitgangspunt moet zijn dat ondernemers met maar één aanvraag niet automatisch worden afgewezen. Ook de ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-systematiek moet uit de regeling, aangezien kleinere bedrijven meer tijd nodig hebben voor een aanvraag. Bron: MKB-Nederland en VNO-NCW 12-01-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat