Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Corona-overbruggingslening (COL) verlengd

7 Januari 2021

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen sinds 4 januari 2021 opnieuw de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot 30 juni 2021. De Corona-overbruggingslening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie, die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september 2020. Na beoordeling van alle aanvragen is er een bedrag van ruim € 35 miljoen nog onbenut. Vanwege het verloop van het economisch herstel en het resterende COL-budget heeft het kabinet besloten de regeling te verlengen.

De aanvraag kan sinds 4 januari 2021 online worden ingediend. De ROM’s beoordelen de aanvragen regionaal en een nationale commissie weegt de aanvragen tegen elkaar af. Naast de formele criteria wordt er ook gekeken naar kwalitatieve criteria, zoals aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de COL-regeling. De aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 juni 2021 worden gedaan. De COL kan aangevraagd worden via https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/ of via https://www.techleap.nl/articles/bridgefinancing-portal/. Bron: ROM-Nederland.nl en techleap.nl

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat